Veterinarska znanost i struka 2023

Izlaganja i prijava radova

Znanstveni odbor 10. međunarodnog kongresa „Veterinarska znanost i struka“ poziva autore na prijavu radova iz svih područja veterinarske medicine, uključujući temeljne, prirodne i pretkliničke znanosti, animalnu proizvodnju i biotehnologiju, veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane te kliničke znanosti. Predviđeno je izlaganje radova isključivo u obliku izlaganja i poster prezentacija. Prijavljeni radovi ne smiju biti prethodno objavljeni ili izloženi. Krajnji rok za prijavu radova je 26. lipnja 2023. O ishodu recenzije autori će biti obaviješteni do 15. rujna 2023. Svi prihvaćeni sažeci bit će objavljeni u elektronskom Zborniku sažetaka. Službeni jezik kongresa je engleski. Izlaganja postera bit će raspodijeljena u odgovarajuće sekcije, o čemu će autori biti naknadno obaviješteni.

Usmena izlaganja

Trajanje usmenog izlaganja je 15 minuta, od kojih je 10 min. predviđeno za prezentiranje rada, a 5 min. za pitanja publike. Usmena izlaganja će biti podijeljena u odgovarajuće sekcije o čemu će autori biti obaviješteni.

Poster prezentacija

Dimenzije postera trebaju biti: 100 cm (visina) x 80 cm (širina). Posteri će biti izvješeni u prostorijama Veterinarskog fakulteta tijekom trajanja kongresa. Prezentirajući autor treba prisustvovati poster sekciji kako bi odgovarao na moguća pitanja o posteru.

Upute za pisanje sažetka rada:

Sažetak rada potrebno je napisati prema predlošku (Word dokument) koji se nalazi na dnu ove stranice. Word dokument treba biti nazvan: Abstract_VZS2023_PrezimeIme (Prezime i ime trebaju biti podaci prvog autora).

Sažetak je potrebno poslati na email adresu: vzs2023@vef.unizg.hr

Predložak sažetka: Abstract_VZS 2023_PrezimeIme