Veterinarska znanost i struka 2023

Parazitološka koprološka pretraga – sponzorira Krka

0,00  (0,00 kn)

Nema na zalihi

Nema na zalihi

Vrijeme trajanja

3 sata

 

Mjesto održavanja

vježbaonica Zavoda za parazitologiju i invazijske bolesti s klinikom

 

Termin održavanja radionice

7. 10. 2023., 12.45 – 15.00 h

 

Predavači

Teorijski dio
Prof. dr. sc. Tatjana Živičnjak (Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Praktični dio

 • Nika Konstantinović dr. med.vet. (Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • Ana Kajmić, dr. med.vet  (Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Predavači

 • Prof. dr. sc. Tatjana Živičnjak (Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • Nika Konstantinović, dr. med.vet. (Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • Ana Kajmić, dr. med.vet. (Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Kratak opis radionice

Polaznici će steći teorijsko i praktično znanje iz:

 • indikacija za kvalitativnu parazitološku koprološku pretragu
 • indikacije za kvantitativnu parazitološku koprološku pretragu
 • dinamika provođenja parazitološke koprološke pretrage, kao i kontrolne pretrage nakon liječenja
 • metodologija i princip izvođenja flotacije i sedimentacije, flotacijske tekućine
 • morfologija jaja oblića i trakavica (Toxocara spp, Trichuris spp, Eucoleus spp., Ancylostoma spp, Uncinaria stenocephala, Taenia spp.,), ličinaka oblića (Angyostrongylus vasorum, Aelurostrongylus abstrusus, Strongyloides spp), cista protozoa i oocista protozoa (Giardia duodenalis i Isospora spp)
 • pseudoparaziti
 • interpretacija nalaza
 • plan liječenja
 • preventiva

 

Broj polaznika

najmanje 8, najviše 16 po grupi. U slučaju većeg interesa mogu se organizirati dvije radionice

 

Cijena radionice

besplatno

 

Jezik radionice

hrvatski

 

Sponzorira